Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Zorunlu Deprem Sigortasının (DASK) Kapsamı Altında Olan Binalar


Zorunlu Deprem Sigortasının temel alanı, belediyenin sınırları içerisinde yer alan tüm bölümleri kapsar. Afet Sigortalı Kanununun 6305 sayılı maddesinde göre aşağıda tanımlanan şekildeki yapıların tamamı Zorunlu Deprem Sigortasının kapsamı altına alınır.

- Özel mülkiyet olup, tapuya kayıtlı olan meskenler üzerinde inşa edilen binaların tamamı, DASK sigortası kapsamı altındadır.

- Yukarıda belirtilen binalarda ofis nitelikte olan bütün yapılar, kapsamı altında bulunur.

- Deprem nedenlerinden dolayı devlet tarafından inşa edilen tüm yapılar, yine deprem nedeniyle, devlet tarafından sağlanmış kredilerle inşa edilmiş olan yapılar, kapsama altında bulunur.

- Kat Mülkiyeti Kanununa giren müstakil yapılar. DASK, yukarıda belirtilen şartları yerine getirmiş olan;

- Kat desteği sağlanan binaları,

- Tapuda vasıf olarak arsa görünen yapıları ve henüz cinsi belirtilmemiş yapıları kapsama altına alır. 2000 yılından önce bağımsız olarak inşa edilen, tapusu bulunmayan konutların sigortaları, arsa tapusunda yer alan bilgilere göre, kişinin talebiyle yapılabilir. Ancak kişinin talebi mutlaka olmalıdır.